Kinomap – Dolomites β›° β˜€οΈ Goodbye Trail

My morning hike was in Italy with a superb video.  Love the carving of the eagle.

Distance Mi2.122
Distance Km3.417
Ascended Ft830
Ascended M253
Average Watts179
Activity Time00:27:04
AuthorZenis294
CountryItaly
Stars5
Activity
Link to Kinomap

No tags for this post.

Related Posts